Members

  • Mr Chan Kok Hong (HOD/ICT)
  • Mrs Joyce Ang (SH/ICT)
  • Mrs Tan Yi Jia
  • Mr Li Shi Fang
  • Mdm Loh Foong Leng
  • Ms Meera